4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7803)

18 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32373 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7803 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı list… 

 

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7803)

18 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32373

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 7803

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

17 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

17/11/2023 TARİHLİ VE 7803 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan Diğerleri; – Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki malların, özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı
(%)
87.03 – Sadece elektrik motorlu olanlar  
  — Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayanlar

10
  -— Diğerleri

— Motor gücü 160 kW’ı geçenler

40
  -— Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar 50
  -— Diğerleri 60

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark