193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569)

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67 Tevkifat Oranları 2569 24 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31136 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2569 193 sayıl…

 

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568)

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 2568 24 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31136 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2568 13/7/1956 tarihli ve…

 

Güncel 2020 SMMM-YMM Sınav Tarihleri

Güncel 2020 SMMM-YMM Sınav Tarihleri Yeni koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020/1. Dönem YMM ve SMMM Sınav tarihleri belirlenerek, 2020 Yılı Sı…

 

Meslek Mensupları SMM Makbuzlarını Kağıt Ortamında Haziran Sonuna Kadar Düzenleyebilirler

Meslek Mensupları SMM Makbuzu e-Belge Başvurusunu Tamamlamayan Meslek Mensupları, Haziran Ayının Sonuna Kadar Serbest Meslek Makbuzlarını Kağıt Ortamı…

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar 22 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31134 Ticaret Bakanlığından: Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine..

 

22.05/26.05.2020 Tarihleri Arası Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Kimler Muaf

22.05/26.05.2020 Tarihleri Arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması İçişleri Bakanlığından; Bakanlığımız tarafından, 81 İl Valiliğine gönderilen Sokağa Çıkma Kı…

 

Uzayan Beyanname Verme Sürelerine İlişkin Hatırlatmalar

Uzayan Beyanname Verme Sürelerine İlişkin Hatırlatmalar 1- 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca serbest meslek kazancı elde edenlerden a) 1 Şubat… 

 

Vergi Levhasını Yazdırmayı Unutmayınız!

Vergi Levhasını Yazdırmayı Unutmayınız! Vergi Levhası Yazdırma Süresi 1 Haziran 2020 Günü Sona Eriyor! ÖZET: Mükelleflerin internet vergi dairesinden… 

 

2019 Net Dönem Karı Dağıtımının Usul ve Esasları

2019 Net Dönem Karı Dağıtımının Usul ve Esasları Sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’e kadarının… 

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

TTK Geçici 13 üncü Madde Uygulaması 17 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31130 Ticaret Bakanlığından: 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark