Harçlar, MTV, ÖİV, KDV, Veraset, DV, Çevre Temizlik -27 Aralık 2019 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat

27 Aralık 2019 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat 27 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30991 (2.Mükerrer) – Özel Tüketim Vergisi (I… 

 

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı – 2019/1

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 27 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30991 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: ASGARİ ÜCRE… 

 

Kısmi Süreli Çalışmalarına İzin Verilen Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DUYURU Konu: Kısmi Süreli Çalışmalarına İzin Verilen Yabancı Uyruklu… 

 

7201 Sayılı Kamulaştırma Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7201 Sayılı Kanun 24 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30988 Kanun No: 7201 Kabul Tarihi: 21/12/2019 MADDE 1– 31/8/1956 tarihli ve 6831 say…

 

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839)

2020 MTV Yeniden Değerleme Oranı 23 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30987 Karar Sayısı: 1839 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına… 

 

VUK 512 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)

VUK 512 – Vergi Usul Kanunu Tebliği 512 23 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30987 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Reeskont ve Avans Yıllık Faiz Oranları 21 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30985 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bankamızca, vadesine en… 

 

2020 Tutulması Zorunlu Olan Defterler – Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler

2020 Tutulması Zorunlu Olan Defterler Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler İÇİNDEKİLER I- TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER Türk Ticaret Kanunu’na Gö…

 

2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 20 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30984 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza mu..

 

Sebze ve Meyve Ticaretiyle İştigal Eden Komisyoncu ve Tüccarların e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçişi Hakkında Duyuru

Sebze ve Meyve Ticaretiyle İştigal Eden Komisyoncu ve Tüccarların e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçişi Hakkında Duyuru Bilindiği üzere 19/10/2019…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark