Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK Bildirimi ve Kayıt Altına Alınması

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK Bildirimi ve Kayıt Altına Alınması ÖNSÖZ Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzd…

 

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşmesi Bilgileri İle Kontrolü Ve Güncellenmesine İlişkin Duyuru

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşmesi Bilgileri İle Kontrolü Ve Güncellen… 

 

SGK Genel Yazı – Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Sayı : E-99779835-202.99-34990746 Tarih: 11.11.202…

 

SGK Genelgesi 2018/38 – Emeklilik İşlemleri Güncellenmiş

SGK Genelgesi 2018/38 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kanu… 

 

SGK Genelgesi 2021/37 – 2013/11, 2018/38 ve 2021/02 Sayılı Genelgelerde Değişiklik

SGK Genelgesi 2021/37 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-15591373-010.99-34456532 Tarih: 03.11.2021…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/10)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/10) 09 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31654 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25…

 

7341 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7341 Sayılı Kanun 06 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31651 Kanun No: 7341 Kabul Tarihi: 04/11/2021 MADDE 1 – 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Tü…

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Elektronik Kayıt Usulü İle Kayıtların Sisteme Girilme ve İletilme Zamanı

Elektronik Kayıt Usulü İle Kayıtların Sisteme Girilme ve İletilme Zamanı Bilindiği üzere, 19/10/2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana… 

 

Asgari İşçilik – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Rapor Düzenleme Sınırı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Başkanlığı Tarih: 27.10.2021 Konu: Serbest Muhasebeci Mal…

 

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine 30.09.2016 tarih ve 2021/4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kar…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark