20/11/2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kararları

KGK Kararları 20 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30954 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARLARI Faizsiz Finan…

 

Yargıtay 22. Hukuk Dairesine Ait Karar E: 2018/15931 – İşçi Trafik Cezası

Yargıtay 22. Hukuk E: 2018/15931 – İşçi Trafik Cezası 15 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30949 Yargıtay 22, Hukuk Dairesinden: TÜRK MİLLET…

 

2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

2020 Genel Yatırım ve Finansman Programı 15 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30949 Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Da…

 

Belge Türü Veya Kanun Türü Farklı Olan Sigortalılar

Belge Türü Kanun Türü Farklı Olan Sigortalılar Belge Türü Veya Kanun Türü Farklı Olan Sigortalılar İçin Yeni Eksik Gün Nedeni Oluşturuldu ÖZET: Türkiy…

 

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: 99779835-202.99-E….

 

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/53)

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı 2019/53 14 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30948 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve…

 

Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

KDV İade Tasdik Raporları T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖND…

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama 13/11/2019 13 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30947 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı… 

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1807)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması 1807 13 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30947 Karar Sayısı: 1807 Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İ…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/53, K: 2019/75 – 4760 Sayılı Kanun

Anayasa Mahkemesi E: 2019/53 12 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30946 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/53 Karar Sayısı: 2019…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark