Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

Geri Kazanım Katılım Payı Uygulanması T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı: 66745475-145.07- 15526 Tarih: 23/07/2020…

 

SMMM’lere TUBİTAK Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu Düzenleme Yetkisi Verildi

SMMM – TUBİTAK Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri TÜBİTAK Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu Düzenle..

 

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.d)

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil (VII-128.7.d) 23 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31194 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 14/8/2014 tarih… 

 

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2783)

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları 2783 23 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31194 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2783 Ekli “Vakıf Kültür…

 

Covid-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2781)

Covid-19 Salgını Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârlar 2781 23 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31194 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2781 Covid-1… 

 

SGK Genel Yazı – Malullük İş Göremezlik Kontrol Muayene Tarihlerinin Ertelenmesi Hakkında

SGK Genel Yazı – Malullük İş Göremezlik Kontrol Muayene T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547…

 

SGK Genel Yazı – 2019/16 Sayılı Genelgede Tereddüt Edilen Hususlar

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40552758-203.05.15-E.8577900 Tarih: 20/07/2020 Konu : 2019/16 Sayıl…

 

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicilinde  İmzalanması 22 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31193 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/12/2016…

 

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 17 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31188 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 26/2/2016 tarih…

 

SGK Genelgesi 2020/8 – SGK İdari Para Cezaları

SGK Genelgesi 2020/8 – SGK İdari Para Cezaları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-010.06.02…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark