Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Bilanço Usulünden İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri

Bilanço Usulünden İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri 2022 hesap döneminden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsü… 

 

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2019/32, K: 2021/54 Sayılı Kararı – 7161 Sayılı Kanun Hk.

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/32 22  Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31697 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/32 Karar Say…

 

 

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 (1. Mükerrer) Türkiye Cumhuriyet Me… 

 

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/15)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/15) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 (1. Mükerrer) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında…

 

 

21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler – MTV, VUK, GVK, KDV, ÖİV, Harçlar, Emlak, Belediye

21 Aralık 2021 Tarih ve 31696 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Muhasebat Genel Müdürlüğü Gen…

 

 

VUK 534 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534)

VUK 534 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başka… 

 

 

GVK 317 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317)

GVK 317 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığ… 

 

 

2022 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

 

2022 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

 

2022 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)… 

 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark