31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31706 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geç… 

 

 

30 Aralık 2021 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

30 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 30 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31705 (2. Mükerrer) Hazine Taşınmazlarının İ… 

 

 

Aralık Ayında Yapılan Yeniden Değerleme İşlemlerine Ait Verginin Beyan ve Ödeme Süreleri

Aralık Ayında Yapılan Yeniden Değerleme İşlemlerine Ait Verginin Beyan ve Ödeme Süreleri VUK Geçici 31’inci Madde Uyarınca Aralık Ayında Yapılan… 

 

 

29 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

29 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 29 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31704 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında…

 

 

28 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

28 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 28 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31703 Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistem… 

 

 

Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Tutuldu

Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Tutuldu 25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7349 s… 

 

 

2022 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2022 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri 2022 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri… 

 

 

7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 25 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31700 Kanun No: 7349 Kabul Tarihi: 22/12/2021 MADDE… 

 

 

7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31700 Kanun No: 7346 Kabul Tarihi: 21/12/2021 MADDE 1… 

 

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970)

GVK Geçici 67 Tevkifat Oranları 4970 25 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31700 Karar Sayısı: 4970 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 n… 

 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark