Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3099)

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi 3099 21 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31281 Karar Sayısı: 3099 Ekli “Hayvancılık Yatırımlarının Destek…

 

2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı  T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kuru…

 

7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7254 Sayılı Kanun 16 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31276 (Mükerrer) Kanun No: 7254 Kabul Tarihi: 16 Ekim 2020 MADDE 1 – 10/12/2003 tarihli ve 5… 

 

GMSİ Beyannamesinde İndirilecek Giderler

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı: 11355271-120.05.05.01[74-2020/21]-E.40617 Tarih:…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğ (No: 2020/1) 16 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31276 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 20/6/201…

 

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda 16 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31276 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 31/5…

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği 16 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31276 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 20/…

 

Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Asansör Piyasa Gözetimi Denetimi Yönetmeliği 16 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31276 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kaps…

 

Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 68)

Sanayileşme İcra Komitesi 14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31274 CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ SANAYİLEŞME İCRA KOMİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLI…

 

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi 3080 14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31274 Karar Sayısı: 3080 Ekli “Yurt Dışı Lojistik Merkezleri…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark