Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7103)

20 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32169 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7103 Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezler…

 

EYT’li Emekli Teşvik Kanun Numarası – EYT- SGDP İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim Teşviki

EYT’li Emekli Teşvik Kanun Numarası EYT- SGDP İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim Teşviki SGK Genelgesi 2023/19’da yapılan düzenleme ile;…

 

SGK Genelgesi 2023/19 – SGDP İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-83604451-207.02-70622273 Konu: Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hi…

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan “Ek Vergi Bildirimi” bölümünde “10/7/2018 tarihl…

 

7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) – Ek Kurumlar Vergisi

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) 15 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete Say…

 

Özet Döviz Pozisyon Raporunda Yeni Düzenleme

Özet Döviz Pozisyon Raporunda Yeni Düzenleme Olağanüstü hâl ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama…

 

SGK Genelgesi 2023/18 – 4447 sayılı Kanun’un ek 4 üncü Maddesinde Yer Alan İşsizlik Sigortası Primi Teşviki

SGK Genelgesi 2023/18 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-83604451-207.02-70246052 Konu: 4447 sayılı Kanun…

 

7440 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru – GİB

7440 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7440 sayılı… 

 

2023/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 28/4/2023 Tarihine Kadar Uzatılması

2023/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Talepleri Süre Uzatılması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUY…

 

7440 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtların Düzeltilmesine Yönelik Kılavuz

7440 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtların Düzeltilmesine Yönelik Kılavuz – 12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 Sayılı…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark