Vergi Takvimi – Eylül 2023

Vergi Takvimi – Eylül 2023 İlk Tarih Son Tarih Vergiler – Harçlar – Bildirimler ve Diğerleri 01/09/2023 11/09/2023 16-31 Ağustos 2023 Dönemine A… 

 

KGK 75935942-050.01.04-[01/18742] Sayılı Kararı – Hizmet Bedelleri

24 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32289 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 75935942-050.01.04…

 

VUK Sirküleri 160 – Mücbir Sebep Vergi Levhası Yükümlülüğü

Mücbir sebep hali nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini mücbir sebep süresi sona erdikten sonra vermesi gereken mükelleflerin vergi levh…

 

20 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

20 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32285 Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/20) Zorunlu Kar…

 

SGK Genel Yazı – Erteleme Hakkında

Bilindiği üzere, 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci…

 

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Amaçlı Otomatik Değişimi Rehberi ve Broşürü Güncellendi

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Amaçlı Otomatik Değişimi Rehberi ve Broşürü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 2014 yılında..

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) 09 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı:32274 Hazine v…

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19) 05 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32270 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/159 – Deprem Bölgesi Teminat Verme Süresinin Uzatılması

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bendi uyarınca belirlenen teminat verme süresini…

 

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü 2023

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü 2023 Genç girişimci kazanç istisnası tutarı (75.000 Türk lirası), 1/1/2023 tarihinden itibare…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark