Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2018 Yılı Gümrük Müşavirliği Tebliği 22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30279  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   MADDE 1 – 30/12/2015 tar..

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/132 (5015 SK. İPC 5728)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/132 22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30278  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/132 Karar Sa..

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/97 (5015 SK İPC 6455)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/97 22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30278  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından; Esas Sayısı : 2017/97 Karar Sayı..

 

VUK 489 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 489 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 30/9/2…

 

VUK 488 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 488 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 15/6/2…

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 3 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/2..

 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemleri 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 17/12/…

 

EPDK 2018 Yılı İdari Para Cezaları İPC

EPDK 2018 Yılı İdari Para Cezaları İPC 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca…

 

2018 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2018 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri ÖZET : Mükelleflerin 2018 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esa..

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/36 (Maden Kanunu)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/36 Maden Kanunu 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından; Esas Sayısı : 2017/…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark