KGK Kararı 75935942-050.01.04-[01/47] – Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılacak Denetimler

Konkordato Yapılacak Denetimler 25 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31079 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI… 

 

Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2282)

Yer Altı Maden İşletmeleri Maliyet Artışları 2282 25 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31079 Karar Sayısı: 2282 Ekli “Yer Altı Maden İşletmelerinde… 

 

GİB – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu

GİB – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu Tevkifata ( Stopaj) tabi gider kayıtlarının “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine” otomatik… 

 

e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yükleme Süresi Uzatıldı

31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkan…

 

GİB Duyurusu – Koronavirüs Nedeniyle Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru

Koronavirüs Nedeniyle Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri E… 

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/50 – Kamu Kurumunda Çalışılmaya Başlama Yaşlılık Aylığının Kesilmesi

Kamu Kurumunda Çalışılmaya Başlama Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/50 Karar Sayısı: 2019/96 Karar Ta…

 

VUK Sirküleri 129 – KDV Beyannamesi, Ba-Bs Formları Verilme Süreleri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/126 Konusu: 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katm…

 

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Otopark Yönetmeliği Değişiklik 24/03/2020 24 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31078 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli…

 

KDV Beyannamesi, Ba-Bs Formları Verilme Süreleri Uzatıldı

KDV Beyannamesi, Ba-Bs Formları Verilme Süreleri Uzatıldı 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme s… 

 

KGK Bildirimlerine İlişkin Sürelerin Ertelenmesi

KGK Bildirimlerine İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Bilindiği üzere Denetim Kuruluşu ve Denetçiler tarafından Kurumumuza yapılacak bildirimlere ilişkin s… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark