Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.c)

Pay Tebliği VII-128.1.c 26 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30313 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî G..

 

VUK 491 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491) 25 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30312  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç v…

 

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Elektronik Tebligat Tebliği 1 25 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30312  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin..

 

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11201

Cazibe Merkezleri Programı BKK 2018/11201 25 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30312  Karar Sayısı : 2018/11201 Ekli “Cazibe Merkezleri Programı Ka…

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11185

Türk Parası Kıymetini Koruma BKK 2018/11185 25 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30312  Karar Sayısı : 2018/11185 Ekli “Türk Parası Kıymetini Korum…

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/46)

Türk Parası Kıymetini Koruma 2018-32/46 25 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30312 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 28/2/2008 tarih…

 

SGK Genelgesi 2018/2 2018 Yılı Prime Esas Kazançlar

SGK Genelgesi 2018/2 Prime Esas Kazançlar T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 Tarih: 17 /1/…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/14, K: 2017/170

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/14 24 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30311  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/14 Karar Sayıs…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E 2017/150, K: 2017/162

Anayasa Mahkemesi Kararı E 2017/150 24 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30311  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/150 Karar Sayı..

 

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11212

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 20…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark