12.5.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 28 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 18.8.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle değiştirilmiş olup…

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması 03/02/2022 03 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31739 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından…

 

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31738 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM…

 

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5144)

6306 Sayılı Kanun Faiz Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5144) 02 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31738 Karar Sayısı: 5144 Ekli “6306 Sayıl…

 

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde KVK Geçici Mad. 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklik

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde KVK Geçici Mad. 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklik 20/01/2022 tarih ve 7352…

 

Kooperatiflerin Dış Denetiminde Meslek Mensuplarının Görevlendirilmesi

Kooperatiflerin Dış Denetiminde Meslek Mensuplarının Görevlendirilmesi Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı R…

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Basit Usul Mükellefler Hakkında

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Basit Usul Mükellefler Hakkında 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka…

 

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/5)

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm (Sayı: 2022/5) 01 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31737 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından…

 

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/6)

Altın Hesaplarından TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm (Sayı: 2022/6) 01 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31737 Türkiye Cumhuriyet Merkez…

 

Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik

Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik 01 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31737 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark