2018 Basit Usul Beyanname Rehberi

2018 Basit Usul Beyanname Rehberi 2017 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan “B…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)

KDV Uygulama Tebliği 17 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli v…

 

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/1)

Kültür Varlıkları Parasal Limitler 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı…

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İş Sağlığı Güvenliği Tehlike Sınıfları 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 26/12/2012 t…

 

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Araçların Satış Devir ve Tescil 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…

 

BÜMKO Genelgesi 5 (Taşeron İşçiler)

BÜMKO Genelgesi 5 (Taşeron İşçiler) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Tarih: 30/01/2018 Sayı : 58759530-010.06.02- 900 Konu…

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/45)

Türk Parası Kıymetini Koruma 2018-32/45 30 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30317  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Amaç ve kapsam MADDE 1 –…

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

meb03 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29761 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mil…

 

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazine29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’d…

 

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 14)

gumruk10 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29649 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 19/2/2013 tarihli ve 28564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark