Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20)

2022 Özel İletişim Vergisi (Seri No: 20) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: M… 

 

 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Değişiklik (Seri No: 9) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başka…

 

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) Değerli Kağıtlar

2022 Değerli Kağıtlar Muhasebat Tebliği (Sıra No: 70) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam M…

 

 

2022 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları

2022 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri ÖZET: Bu Sirküler; ⎯ Gümrük ve…

 

 

Tahsilat İç Genelgesi 2021/1 – Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin Tecili

Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin Tecili T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : E-92723040-110[6802-126…

 

17 Aralık 2021 Tarihli ve 31692 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler

17 Aralık 2021 Tarihli ve 31692 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 17 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31692 YÖNETMELİKLER Genel Ay…

 

2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2021/1

2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 17 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31692 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ASGARİ ÜCRET TESPİ…

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

2022 Tüketicinin Korunması 77 nci Madde Parasal Sınır 16 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31691 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – …

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

2022 Tüketicinin Korunması Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınır 16 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31691 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsa…

 

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Prim 16 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31691 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark