Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk 22 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30456 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihl…

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar BKK 2018/11892

KOBİ Ticari Alacak Sigortası 2018/11892 22 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30456 Karar Sayısı : 2018/11892 Ekli “Küçük ve Orta Ölçekli İşletme…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11930

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/11930 22 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30456 Karar Sayısı : 2018/11930 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardıml…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11816

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/11816 22 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30456 Karar Sayısı : 2018/11816 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardıml…

 

SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde

SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 26431140-207.02-…

 

SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği

SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506-010.06-E. 6…

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969

4447 Geçici 19 uncu Maddesi Bilişim Sektörü Prim Desteği 20 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30454 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2018/11969 4447 sa…

 

2018 Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri

2018 Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri ÖZET: Türk Ticaret Kanunu’na göre 2017 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin, 30 Haziran…

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar BKK 2018/11668

2018 SGK Destek Tutarları 20 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30454 Karar Sayısı : 2018/11668 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sig…

 

2018 Mali Tatil – Beyanlar/Süreler

2018 Mali Tatil – Beyanlar/Süreler Mali Tatil 3-20 Temmuz 2018 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hak…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark