8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2040)

2020 Borçlu BAĞ-KUR Sigortalıları Sağlık Yardımları 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacak…

 

Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları

Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları 7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları Özet: 7194 sayılı…

 

Sermaye Piyasası Kurulunun 2020 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

2020 Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi 07 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31001  Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASI KURULU K…

 

2020 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı – 1. Dönem

2020 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02-.13659 Tarih:…

 

VUK 514 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)

VUK 514 – Vergi Usul Kanunu Tebliği 514 04 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30998 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan… 

 

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 04 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30998 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 2941… 

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397) – 2020 Kamu Konutları Kira Bedelleri

2020 Kamu Konutları Kira Bedelleri 03 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30997 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Te…

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015)

Tarım Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi 03 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30997 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 2015 Ekli “T.C. Ziraat…

 

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarına İlişkin Karar

2020 Temerrüt Faiz Oranı 02 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30996 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk T…

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler 02 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30996 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Amaç ve kapsam MA… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark