Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)

Link bağlantılı TSRS’lerin siteye yüklenmesi Bilindiği üzere, 29 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama St…

 

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması

Mevzuatın Adı: Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Mayıs…

 

7511 Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

29 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32560 Kanun No: 7511 Kabul Tarih: 23/5/2024 MADDE 1- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun…

 

e-Arşiv Fatura Duyurusu

e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Adisyon uygulamalarının e-Arşiv Raporlarında “İmza Zamanı” alanı zorunl… 

 

SGK Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-70660756-206.16.01-95436294 Konu : 6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tec…

 

Muhasebat Genel Tebliği (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi)

Mevzuatın Adı: Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 89) (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve…

 

6183 Sayılı Kanun Gecikme Zammı Oranının Aylık Yüzde 4,5 Olarak Belirlenmesi (Karar Sayısı: 8484)

Mevzuatın Adı: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her…

 

3095 Sayılı Kanun Faiz Oranının Yıllık Yüzde 24 Olarak Uygulanması (Karar Sayısı: 8485)

Mevzuatın Adı: 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçe..

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8)

21 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32552 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Tecil faizi MADDE 1- 6183 sayılı Amme Alaca…

 

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 4)

Mevzuatın Adı: Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) 21 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Say…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark