Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Yönelik Yeni Düzenlemelere İlişkin Kılavuz

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Yönelik Yeni Düzenlemelere İlişkin Kılavuz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine yönelik Ocak/2022 vergilendirme… 

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19) 11 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31747 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan..

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 536) – VUK 536

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 536) VUK 536 11 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31747 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkan…

 

Defter Beyan Duyurusu – 2 No.lu KDV Beyannamesine Eklenen Tür Kodları

2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin; “Vergi Bildirimi” bölümünde yer alan “Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosuna “106-…

 

SGK e-Tebligat Uygulamasına Eskişehir İlinde Başlanılması Hakkında Duyuru

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU Bilindiği üzere 24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca E…

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10/02/2022 10 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31746 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE… 

 

2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik 2 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine, Vergi Bildirimi – Tam Tevkifat Uygulanan İşleml…

 

Defter Beyan Sistemi – Stopaj 0003 Vergi Kodu Mükellefiyet Dönem Tipinin Üç Aylıktan Aylık Döneme Dönüştürülmesi

0003 Vergi Kodu Mükellefiyet Dönem Tipinin Üç Aylıktan Aylık Döneme Dönüştürülmesi Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetinizin dönem tipinin üç aylıkt…

 

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi 09 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31745 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…

 

2022/1. Dönem Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

2022/1. Dönem Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisn…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark