Gümrük Kanununa Göre YMM ve SMMM’lerin Beyan Nedeniyle Sorumluluğu

Gümrük Kanununa Göre YMM ve SMMM’lerin Sorumluluğu YMM ve SMMM’lerin Gümrük Kanunu’na Göre Eksik ya da Hatalı Beyan Nedeniyle Cezai… 

 

 

Anayasa Mahkemesinin 29/9/2021 Tarihli ve 2017/37390 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesi Kararı Başvuru 2017/37390 08 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31683 YASİN ŞİMŞEK BAŞVURUSU Başvuru Numarası : 2017/37390 Karar…

 

 

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik

Dernek Vakıf Sandık Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım 08 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31683 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve D… 

 

 

KGK – 2020 Yıllık İnceleme Raporu Yayımlandı

KGK – 2020 Yıllık İnceleme Raporu Yayımlandı Bağımsız denetimin kalitesini, güvenilirliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla denetim kuruluşla…

 

 

İşçi Ceza Paraları İle İlgili Mevzuat ve Dokümanlar

İşçi Ceza Paraları İle İlgili Mevzuat ve Dokümanlar » İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralardan Kaynak Kullanmak Üzere Hazırlanan Projeler İçi… 

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 02/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı 07 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31682 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumun… 

 

 

Denetime Tabi Olma, Denetçinin Seçimi, Denetimin Üstlenilmesi, Denetim Sözleşmeleri ve Raporları, Gelir Bildirimi, Şeffaflık Raporu ve MSS Konularına İlişkin SSS

Denetime Tabi Olma, Denetçinin Seçimi, Denetimin Üstlenilmesi, Denetim Sözleşmeleri ve Raporları, Gelir Bildirimi, Şeffaflık Raporu ve MSS Konularına…

 

 

İşçi Ceza Paraları İle İlgili Mevzuat ve Dokümanlar

İşçi Ceza Paraları İle İlgili Mevzuat ve Dokümanlar » İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralardan Kaynak Kullanmak Üzere Hazırlanan Projeler İçi… 

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 02/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı 07 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31682 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumun… 

 

 

Denetime Tabi Olma, Denetçinin Seçimi, Denetimin Üstlenilmesi, Denetim Sözleşmeleri ve Raporları, Gelir Bildirimi, Şeffaflık Raporu ve MSS Konularına İlişkin SSS

Denetime Tabi Olma, Denetçinin Seçimi, Denetimin Üstlenilmesi, Denetim Sözleşmeleri ve Raporları, Gelir Bildirimi, Şeffaflık Raporu ve MSS Konularına… 

 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark