İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3327)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliksin yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı …

Pandemi Mücbir Sebep Halindeki Mükelleflerin Mayıs 2020 Dönemi Borçları

ÖZET: 518 sayılı VUKGT ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mayıs 2020 vergilendirme dönemine ilişkin 27 Temmuz 2020 tarihine kadar vermiş oldukları KDV ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Aralık 2020 Pazartesi günü dolmaktadır.

SGK Genel Yazı – Covid-19 Nedeniyle Vefat Edenler Hakkında

Covid-19 Nedeniyle Vefat Edenler T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü <…> Sayı : E-98547999-010.99-…

 

SGK Genelgesi 2020/52 – 2020/45 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması

SGK Genelgesi 2020/52 TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-66454725-010.06.01-16467758 Tarih: 22.12.2020 Ko…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 401)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 401) 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31343 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kaps… 

 

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3323)

Koronavirüs Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Destekler 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31343 Karar Sayısı: 3323 Ekli “Esnaf ve…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3321)

2021 GVK 67 Tevkifat Oranları 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31343 Karar Sayısı: 3321 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci madd…

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3320)

2021 Eğlence Vergisi Nispetleri 3320 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31343 Karar Sayısı: 3320 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 in…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3319)

2021 GVK 94 Tevkifat Nispetleri ve 2021 KVK 15 Vergi Kesinti Oranları 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31343 Karar Sayısı: 3319 193 sayılı Ge…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları 3318 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31343 Karar Sayısı: 3318 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark