20 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

20 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32285 Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/20) Zorunlu Kar…

 

SGK Genel Yazı – Erteleme Hakkında

Bilindiği üzere, 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci…

 

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Amaçlı Otomatik Değişimi Rehberi ve Broşürü Güncellendi

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Amaçlı Otomatik Değişimi Rehberi ve Broşürü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 2014 yılında..

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) 09 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı:32274 Hazine v…

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19) 05 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32270 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/159 – Deprem Bölgesi Teminat Verme Süresinin Uzatılması

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bendi uyarınca belirlenen teminat verme süresini…

 

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü 2023

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü 2023 Genç girişimci kazanç istisnası tutarı (75.000 Türk lirası), 1/1/2023 tarihinden itibare…

 

Vergi Takvimi – Ağustos 2023

Vergi Takvimi – Ağustos 2023 İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar/Bildirimler ve Diğerleri 01/08/2023 09/08/2023 16-31 Temmuz 2023 Dönemine Ait…

 

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7404)

27 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32261 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7404 Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kar…

 

Deprem Bölgesinde Yapılandırma Taksitlerinin Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7405)

27 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32261 6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmar…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark